Medien | Mediji

Medienbanner IG Kultur

Die IG KiKK betreibt eine Vielzahl an Medienkanälen, darunter, Print, Radio, Online und Soziale Medien.

Unsere Website gliedert sich in vier thematische Bereiche und fungiert als Kulturmagazin. Die Themen sind Politik, Praxis, Theorie und International. Pressemeldungen und Stellungnahmen erscheinen in einem eigenen Pressebereich.

KiKK off - za kulturo, die kulturpolitische Radiosendung der IG KiKK erscheint jeden ersten Sonntag im Monat um 19:30 Uhr auf Radio Agora 105|5.

Die IG KiKK ist auch auf Facebook auf YouTube. In unserer Facebook-Gruppe veröffentlichen IG KiKK-Mitglieder Veranstaltungshinweise für ganz Kärnten/Koroška.

1997 führte die IG KiKK die erste Basisdatenerhebung durch. Seither ist die regelmäßige Analyse der (gesellschafts-)politischen Rahmenbedingungen und die Erfassung bzw. Erhebung der freien Szene zu einer essentiellen Aufgabe der Interessensvertretungen IG KiKK.

IG KiKK ima na razpolago celo vrsto medijskih kanalov: med drugim objavlja svoje vsebine v časopisih, na radiju, na spletu in preko socialnih omrežij.

Naša spletna stran je razdeljena na štiri tematska področja in deluje kot kulturna revija. Glavne teme so politika, praksa, teorija in mednarodna vprašanja. Tiskovne izjave in stališča izhajajo v posebnem medijskem kotičku.

KiKK off - za kulturo, kulturnopolitična radijska oddaja IG KiKK je na sporedu vsako prvo nedeljo v mesecu ob 19:30 uri na valu Radio Agora 105|5.

IG KiKK je tudi na Facebook-u in YouTube-u. V naši Facebook skupini lahko člani IG KiKK objavljajo napovedi prireditev za celo Koroško.

Leta 1997 je IG KiKK izvedla prvo povpraševanje o osnovnih podatkih. Od tedaj naprej so redne analize (družbeno)političnih okvirnih pogojev ter povpraševanja o delovanju svobodne kulturne scene nepogrešljiv del delovanja interesnega zastopstva IG KiKK.

Ergebnisse IG KiKK Basisdatenerhebung 2019 | Rezultati povpraševanja o osnovnih podatkih IG KiKK 2019