Weitere Publikationen | Nadaljnje publikacije

In dieser Rubrik finden sich diverse Online-, wie Printpublikationen, die im Laufe von Workshops und Projekten entstanden sind.

Pressemeldungen und Stellungnahmen erscheinen in einem eigenen Pressebereich.

V tej rubriki najdete različne tiskane in spletne publikacije, ki so nastale v okviru delavnic in projektov.

Tiskovne izjave in stališča izhajajo v posebnem medijskem kotičku.